Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

โซลูชั่น ดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ของฮิตาชิ: โซลูชั่นสำหรับโลกดิจิตอล

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงจากโลกอนาล็อกเป็นดิจิตอลโดยอุตสาหกรรมการกระจายเสียง MediaCorp Pte Ltd. ถือเป็นโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอล เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายทอดสด


ด้วยดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ ความเชื่อถือได้ของสัญญาณส่งนั้นสูงขึ้นมาก และเป็นสื่อส่งสัญญาณที่กระจายสัญญาณได้แรง ความสามารถในการรับสัญญาณรีแฟรกเตอร์ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่แข็งแกร่ง

คุณลิมฮวาเมง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Enterprises & Technologies

Mr. Lim Hwa Meng, Assistant Vice President Operations, Enterprises & Technologies


ความสามารถที่หลากหลายผ่านมัลติพาส

ตามธรรมชาติ ดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ของฮิตาชิจะทำงานได้ดีที่สุดในลิงค์แบบมัลติพาธ สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งในลิงค์แบบปกติ และลิงค์ที่ผ่านสัญญาณรบกวนมัลติพาธอย่างหนัก เรื่องนี้ถือว่าเป็นการเอาชนะความท้าทายของเสียงและการรบกวนที่พบโดยทั่วไปในสถานที่กระจายเสียงกลางแจ้ง

ดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ของฮิตาชิส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งและเสถียรแม้ในสภาวะที่สภาพอากาศเลวร้าย นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับความสามารถในการกันน้ำ

ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น อาคารขนาดใหญ่ หรือภูเขาพาดผ่าน ดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ของฮิตาชิสามารถปรับตัวให้เข้ากับสัญญาณเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดี

ไม่ว่าจะเป็นกระจายข่าวในช่วงพายุหิมะในพื้นที่ที่เป็นภูเขาของประเทศญี่ปุ่น หรือการแข่งรถแชมเปี้ยนชิปด้วยวงจรที่ต้องต้านทานแรงลมรอบตึกระฟ้าของเมืองใหญ่ในสิงคโปร์ ดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ของฮิตาชิก็สามารถแพร่กระจายสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล


เพิ่มคุณภาพของสัญญาณและความแรงของการส่ง

ดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ของฮิตาชิมีความเชื่อถือได้ของสัญญาณดีขึ้นอย่างมาก และสัญญาณการส่งทะลุทะลวงดีกว่าอนาล็อกไมโครเวฟลิงค์

Reflection Link using Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) technology

ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย ​​สัญญาณมีความเสถียรต่อเนื่อง ป้องกันการอ่อนของสัญญาณ แม้ระดับการรับจะลดลงไปถึง -90dBm


เพิ่มความสามารถในการส่งสัญญาณ

ดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ของฮิตาชิช่วยให้การส่งสัญญาณดิจิตอลทั้งแบบคุณภาพสูง (HD) และแบบมาตรฐาน (SD) นี่คือประโยชน์ที่สำคัญสำหรับการแพร่ภาพกระจายภาพและเสียงในโลกดิจิตอลที่เพิ่มมากขึ้น

โดยการส่งสัญญาณ HD-SDI ดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลดิจิตอล แต่ยังส่งข้อมูลขนาดใหญ่มากได้ (ถึง 60Mbps) ในขณะที่ใช้แบนด์วิดธ์น้อยกว่าระบบอนาล็อก เป็นผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและประหยัดค่าใช้จ่าย

"วิธีการเดิมของการส่งข้อมูลอนาล็อกที่สามารถรองรับทีละหนึ่งช่องทางกำลังหมดยุคไป และเรากำลังพยายามที่จะบีบหลายช่องทางให้อยู่ในแบนด์วิดธ์เดียว" คุณลิมกล่าว

โซลูชั่น

โซลูชั่นที่เสนอโดยเทคโนโลยีดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์ของฮิตาชิ

  • ความทนทานมัลติพาส
  • เพิ่มความสามารถในการส่งสัญญาณ
  • เพิ่มคุณภาพของสัญญาณและความแรงของการส่ง